พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาคเหนือหมอกควันไฟป่าเริ่มลดลง

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แม้ค่าฝุ่น PM 2.5 จะลดลง แต่ก็ยังมีหมอกควันปกคลุมพื้นที่รอบตัวเมือง ท้องฟ้าหลัว คุณภาพอากาศ ยังอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนสาเหตุที่หมอกควันลดลง เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีกระแสลมพัดให้หมอกควันลอยตัว

ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังพบจุดความร้อนในพื้นที่มากถึง 37 จุด หมอกควันไฟป่าปกคลุมทั่วเมือง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนยังประกาศงดเที่ยวบินเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน ในช่วงเช้าไปถึงวันที่ 24 มีนาคมนี้ ประชาชน ที่จะเดินทางกลับไปเลือกตั้งด้วยเครื่องบินต้องวางแผนการเดินทางให้ดี

ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่ วันนี้ท้องฟ้ายังหลัว แต่หมอกควันจากไฟป่าเบาบางลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว มองเห็นยอดดอยสุเทพ แต่ยังพบจุดความร้อนตามดอยต่างๆ ทหารจากกองทัพบกนำเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ขึ้นบินบรรทุกน้ำขึ้นไปดับไฟ

ส่วนที่จังหวัดน่าน และตาก เจ้าหน้าที่ยังคงเดินเท้าเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้อยู่ตามเขตป่าสงวนต่างๆ เนื่องจากยังมีการลักลอบเข้าไปเผาหาของป่า

ที่จังหวัดพะเยา วันนี้ค่าฝุ่นละอองดีขึ้น แต่ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่เล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีกระแสลมและฝนตกลงมาในพื้นที่

เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปาง อิทธิพลจากพายุฤดูร้อนช่วยทำให้หมอกควันไฟป่าเบาบางลง แต่มีบ้านเรือนในอำเภอห้างฉัตร ได้รับความเสียหายจากลมพายุกว่า 50 หลังคาเรือน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

คุณภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน วันนี้ค่าฝุ่น PM2.5 ที่จังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอน ยังอยู่ในระดับสีแดง ส่วนที่เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา และตาก อยู่ในระดับสีส้ม เช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นและเลย อยู่ในระดับสีส้ม