พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 มีนาคม 2562

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 19 มีนาคม 2562

วันนี้เป็นอีก 1 วัน ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ยังเตือนกันว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกับพายุฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้