พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายค่าป่วยการ อสม. 20 มี.ค.

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางประกาศเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จากเดือนละ 600 บาท ต่อคน เป็นเดือนละ 1,000 ภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้รับข้อมูลรายการขอเบิกเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และได้ประสานกับธนาคารต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร อสม. จำนวนกว่า 1,054,000 คน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ ในวันที่ 20 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ดังกล่าว จะจ่ายเงินเพิ่มย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 โดยกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามขั้นตอน และรวดเร็วกว่ากำหนด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร อสม. และเป็นไปตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่ภาครัฐจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์แบบตรงตัวด้วย