คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการใช้งานตลาด อบต.หนองปรือ

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน อบต.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณ 9,800,000 บาท คอลัมน์หมายเลข 7 เคยลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ยังไม่เปิดใช้งาน ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่กลางปี 2559

หลัง สตง.แจ้งข้อสังเกต เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ถูกใช้ไปแล้วเกิดประโยชน์ นำไปสู่การเปิดตลาดค้าขาย แต่ขายได้เพียง 5 วัน เนื่องจากไม่มีลูกค้า

นายก อบต.หนองปรือ เปิดใจกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ในระหว่างลงพื้นที่วันที่ 10 ตุลาคมปีที่แล้ว ขณะเดียวกันเตรียมเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.แทน

ล่าสุดกลับไปติดตามความคืบหน้าสัปดาห์ที่แล้ว โดย อบต.หนองปรือ มีรถดับเพลิง 2 คัน และมีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง          

โครงการนี้เป็นงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี 2559 สตง. ตรวจสอบทั้ง 6 แห่ง ที่ได้รับงบปีเดียวกัน ส่วนใหญ่ไม่เปิดใช้งาน

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7