พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สบส.สั่งระงับใบอนุญาตนวดสมาคมแห่งหนึ่ง

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส.ตรวจพบความผิดปกติของสมาคมสอนนวดแห่งหนึ่ง ที่เปิดอบรมหลักสูตรการนวด ซึ่งพบข้อมูลการขออนุญาตประกอบวิชาชีพนวด ที่ยื่นเข้ามารวมแล้วถึง 9 หมื่นกว่าคน ผิดปกติจากทั่วไป ที่ในการขอใบอนุญาตในแต่ละครั้ง หน่วยงานหนึ่งสมาคมสอนนวดจะขอได้ครั้งละ 7 คน รวมแล้วปีละไม่เกิน 1,000 คน 10 ปี ก็ไม่เกิน  10,000 คน

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าว ว่า กรณีสมาคมดังกล่าว ที่มีการขอใบอนุญาตเข้ามาถึง 90,000 กว่าคน ถือว่าผิดปกติมาก จึงตรวจสอบ ได้รับข้อมูลว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้ที่สนใจอย่างน้อยคนละ 2,500 บาท แต่ไม่ได้ผ่านการอบรมจริง หรืออบรมไม่ครบหลักสูตร ที่ 60 ชั่วโมงถึง 150 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 7 วัน ถึง 2 สัปดาห์  ดังนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้สั่งระงับการขึ้นทะเบียนหมอนวดเฉพาะสมาคมนี้ไว้ก่อน พร้อมทั้งเยียวยาผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อให้เข้ามาอบรมเพิ่มเติมมีแบบทดสอบ หากสอบผ่าน ก็จะได้รับการอนุญาต 

สบส.ได้ให้สมาคมดังกล่าวส่งหนังสือชี้แจงเข้ามาหากพบการกระทำความผิด จะสั่งเพิกถอนหลักสูตรการอบรมนวดทันที และเอาผิดกับสมาคม