พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศาลปล่อยตัวชั่วคราวเปรมชัย กรรณสูต กับพวก

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 13:46 น.

Views

ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของ นายเปรมชัย กรรณสูต กับพวกจำเลย ระหว่างอุทธรณ์ โดยเห็นว่าระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี หลักประกันที่เรียกมาในศาลชั้นต้นพอสมควรแล้ว จึงอนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 4 มีอัตราโทษหนักกว่า จึงให้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาท วางเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต