สปน.เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 16:52 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) กำหนดเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์ รอบเดียว จำนวน 20,000 เข็ม จำหน่ายราคาเข็มละ 300 บาท คนละ 2 เข็ม   โดยจะเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

และ ในวันดังกล่าว สปน. จะเปิดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 20,000 ตัว ราคาตัวละ 290 บาท คนละ 2 ตัวด้วย  ซึ่งจะเปิดจำหน่ายเพียงวันเดียว เนื่องจากเป็นเสื้อต้นแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม6 และ ด้วยขณะนี้มีผู้สั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ครบตามจำนวนการผลิตเสื้อต้นแบบแล้ว ประกอบกับขณะนี้ มีหน่วยงานและร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ สำหรับจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ประชาชนสามารถหาซื้อได้สะดวก ดังนั้น สปน. จึงขอปิดการรับจองเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ ต้นแบบ ในวันนี้ เวลา 17.00 น. โดยขอให้ผู้ที่จองไว้แล้ว ประสานกับ สปน.โดยตรงต่อไป สำหรับการจำหน่ายเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯ ในรอบต่อไป จะเริ่มใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้

Tag : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข็มที่ระลึก ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก