ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว หลังสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. อาทิ งานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี, เจ้าคณะตำบลหนองปรือ วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี, กรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลและประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา, ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี, สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, เจ้าคณะตำบลหนองปรือ วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร