โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562

วันที่ 19 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และกระตุ้นการทำงาน โดยปีนี้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มีชุมชนที่ได้มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ครบทุกเขต รวม 89 ชมรม แยกเป็นกลุ่มต้นแบบ 11 ชมรม กลุ่มดีเด่น 78 ชมรม โดยมีชมรมในกลุ่มต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านเครือข่าย และนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม และชุมชนอัลกุ๊บรอ เขตสวนหลวง และมีชมรมในกลุ่มดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 ชมรม

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน ประกวดผลงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน