News

จ่อขยายวงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์เป็น 1 แสนบาท

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.เร่งศึกษาการปรับเงื่อนไขปล่อยกู้ของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้มีขอบเขตกว้างขึ้น โดยจากเดิมจะปล่อยกู้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาทให้เพิ่มเป็น 100,000 บาท พร้อมกับปรับลดเพดานการคิดดอกเบี้ยให้ต่ำลง จากปัจจุบันที่คิดที่ 36% ต่อปี อาจเป็น 28% ต่อปี เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ หากมีการปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้แล้ว เพดานดอกเบี้ยเงินกู้พิโกไฟแนนซ์จะต้องลดลงด้วย เนื่องจากต้นทุนการบริหารจัดการจะถูกลงตามขนาดวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น เช่น เรื่องการทวงหนี้ทางบัญชี ซึ่ง สศค.จะต้องศึกษาเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคนกู้ด้วย รวมทั้ง สศค.จะศึกษาประเด็นการปรับเพิ่มทุนจดทะเบียนผู้ประกอบการ พิโกไฟแนนซ์จากปัจจุบันที่กำหนดไว้ 5 ล้านบาท โดยรูปแบบจะมีต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินสินเชื่อที่จะขยายออกไปให้เกิดความมั่นคง