News

ชาวบ้านร้องตรวจสอบการสร้างอ่างเก็บน้ำ คันดินสูงกว่าหลังคาบ้าน หวั่นถล่ม จ.เชียงใหม่

ชาวบ้านอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือให้ทางจังหวัดตรวจสอบการสร้างอ่างเก็บน้ำ หลังคันดินรอบอ่างสูงกว่าหลังคาบ้าน และกลัวว่าโครงสร้างจะไม่แข็งแรง

กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ หลังได้รับผลกระทบจากโครงการแก้มลิง อ่างเก็บกักน้ำแม่แตง ที่สร้างคันดินสูงกว่าหลังคาบ้าน

โดยตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า โครงการนี้อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน แบ่งเป็น 2 โครงการ ซึ่งโครงการที่ 2 กำลังจะเริ่มดำเนินการขุดอ่างที่ใช้เก็บน้ำ แต่ที่เกิดปัญหา เพราะพื้นที่โครงการอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนัก คันดินกั้นน้ำอยู่ห่างจากตัวบ้านออกไปเพียง 120 เมตร ฐานกว้าง 30 เมตร สูง 4 เมตร ทำให้ชาวบ้านกลัวว่าจะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตและความปลอดภัย ทั้งในระหว่างและหลังการขุดดิน ทั้งเสียงดัง กลิ่นน้ำมัน ฝุ่นละออง และกลัวว่าคันดินจะไม่แข็งแรง หากเกิดแผ่นไหวในพื้นที่ เพราะเป็นคันดินธรรมชาติ

ชาวบ้าน บอกว่า ที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้ให้คำชี้แจง และยืนยันแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันในอนาคต จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลางเข้ามาสำรวจพื้นที่ และชี้แจงให้ชาวบ้านทราบบ้าง

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านมีข้อเสนอให้ กรมชลประทาน ลดความสูงของคันดินลงประมาณ 1 เมตร และขอให้อยู่ห่างจากบ้านของชาวบ้านออกไปอีก พร้อมทั้งไม่ให้นำดินที่ขุดมาทิ้งหลังหมู่บ้าน หากทำได้ตามนี้ ทางชาวบ้านจะไม่คัดค้าน