พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สำรวจความเสียหายพายุลูกเห็บพัดถล่มทางภาคอีสาน

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ช่วงเย็นวานนี้ได้เกิดพายุลูกเห็บและลมพัดแรงในพื้นที่หลายหมู่บ้านในตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ต้นไม้ใหญ่หักโค่นและสายไฟฟ้าแรงสูงขาดนั้น

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมบ้านเรือน โดยพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวนกว่า 130 หลัง ส่วนใหญ่เป็นหลังคาที่เสียหายจากพายุลูกเห็บและมีโรงรถทนแรงลมไม่ไหวพังลงมาทับรถยนต์เสียหาย ส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ได้ตัดกิ่งไม้ที่ทับสายไฟฟ้าหลายจุด

แม้ว่าพายุลมแรงทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือน แต่ก็ส่งผลให้หมอกควันไฟป่าที่ปกคลุมในจังหวัดเลย ค่าฝุ่น pm 2.5 ลดลงอยู่ในระดับสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง แต่ที่จังหวัดขอนแก่น ยังมีหมอกควันไฟป่าปกคลุมแต่ก็ลดลงกว่าทุกวัน

หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อน แต่แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ อาทิ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 693 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ ระบุว่าจะบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปจนตลอดช่วงฤดูร้อน

สำนักชลประทานที่ 8 ได้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ผลิตประปา หลังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ปริมาณน้ำลดลงมาก

ส่วนอ่างเก็บน้ำในจังหวัดหนองคาย 4 แห่ง มีปริมาณน้ำเพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเตือนให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย หรือพืชบำรุงดินในระยะนี้