พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คุณภาพอากาศภาคเหนือดีขึ้น

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ที่ตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท้องฟ้ายังมีกลุ่มหมอกควันปกคลุม แต่น้อยกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนหายใจได้สะดวกขึ้น แต่ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับสีเหลืองและสีส้ม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาว

ส่วนที่อำเภอเมือง ห้างฉัตร เกาะคา แม่เมาะ และเถิน จังหวัดลำปาง คุณภาพอากาศดีขึ้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนและมีกระแสลมจากทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พัดเข้าไปในพื้นที่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับรู้ได้ และเชิญชวนประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ พบจุดความร้อน ในอำเภอปาย ปางมะผ้า เมือง ขุนยวม และแม่สาน้อยมากถึง 110 จุด ทุกภาคส่วนสนธิกำลังเข้าดับไฟ

เช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สาย เมือง จังหวัดเชียงราย หมอกควันยังปกคลุมในพื้นที่ แม้จะดูเบาบางลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว แต่คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับสีแดง

ส่วนที่จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าแม่ตื่น เดินเท้าขึ้นไปดับไฟป่าบริเวณป่าห้วยแก้ว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอสามเงา พบซากเต่าภูเขาตายอยู่ในกองขี้เถ้า 4 ตัว มีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายอีก 60 ไร่ สร้างความสะเทือนใจให้กับกลุ่มนักอนุรักษ์

ขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้หลายพื้นที่อยู่ในระดับสีเหลือง คุณภาพปานกลาง ยกเว้น จังหวัดน่าน พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ยังอยู่ในระดับสีส้มไปจนถึงสีแดง ประชาชนควรเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง