คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาสนามกีฬา อ.พนมทวน ยังไม่ยุติ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงเกาะติดตรวจสอบสนามกีฬาอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพังเสียหายเพราะถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งาน หลังที่ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านตั้งแต่ปี 2555 จึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จนถึงปัจจุบัน พบข้อมูลว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบกว่า 5 ล้านบาท ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีขณะนั้นทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 30 กันยายน 2539 ก่อสร้างสนามกีฬาบนพื้นที่ 88 ไร่ของกรมธนารักษ์  ส่งมอบงานปี 2540 และเปิดใช้งานทางการเพียง 2 ครั้งเท่านั้น

จากนั้นปี 2546 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยุบหน่วยงานรวมเป็นเขตพื้นที่การศึกษา แต่ไม่ได้รับโอนให้ดูแลสนามกีฬาอำเภอพนมทวน จึงไม่มีหน่วยงานใดดูแล สนามกีฬาจึงถูกทิ้งร้างพังเสียหาย ต้นไม้และวัชพืชขึ้นรก

การตรวจสอบครั้งนั้น  จุดประกายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตื่นตัวร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้สนามกีฬาอำเภอพนมทวนกลับมาใช้งานได้อีก จึงตั้งคณะทำงาน มีตัวแทนจากจังหวัด อำเภอพนมทวน และท้องถิ่น รวมทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ สตง. ประชุมหารือมีข้อสรุปให้สำรวจทรัพย์สินสนามกีฬาอำเภอพนมทวน และขึ้นทะเบียน เพื่อมอบให้ อบจ.กาญจนบุรีใช้ประโยชน์ และใช้ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี 2565

ล่าสุด การประชุมระหว่างผู้บริหารจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ เพื่อสรุปการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี 2565 ที่จังหวัดกาญจนบุรี จะใช้ 3 ศูนย์กีฬาเป็นสนามแข่งขัน คือสนามกีฬากลางของจังหวัดหรือสนามกลีบบัว สนามกีฬาภายในกองพลทหารราบที่ 9 และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยไม่ได้ใช้สนามกีฬาอำเภอพนมทวน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยังเปิดเผยแนวทางที่นำไปสู่การใช้งานสนามกีฬาอำเภอพนมทวน

สนามกีฬาอำเภอพนมทวน จะมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้อีกหรือทิ้งร้างไว้ เพื่อเป็นหลักฐานเอาผิดกับบุคคลที่ทำให้เงินแผ่นดินเสียหาย คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบจนได้บทสรุป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7