แบบนี้รู้เรื่อง : เสียสิทธิเมื่อไม่ไปใช้สิทธิ

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

การไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ทำให้ต้องเสียสิทธิหลายเรื่องแต่เราสามารถแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิได้เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ http://news.ch7.com/7HDelection2562

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง