พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กกต.มีมติเอกฉันท์ "ประยุทธ์" ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ พปชร.ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 18:15 น.

Views

มีรายงานว่า  กกต.ได้ออกเอกสารข่าวหลังการประชุม กกต.ว่าที่ประชุมกกต.มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ว่า กรณีที่นายวิญญัติ ชาติมนตรี  ขอให้กกตทบทวนการประกาศรายชื่อของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค พลังประชารัฐเสียใหม่ และดำเนินการเพิกถอนชื่อบุคคลดังกล่าวนั้น เห็นว่าการประกาศชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 และมาตรา 89 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส 2561 มาตรา 13 และมาตรา 14

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 7HDเลือกตั้ง62 กกต. พรรคพลังประชารัฐ