News

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึก และรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึก และรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า และทรงจักรยานนำประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" และได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จากทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker

ในการนี้ พระราชทานโล่ที่ระลึก และเสื้อ Super Biker แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ "Bike อุ่นไอรัก", ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก, แข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี อายุมากที่สุด, หนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย อายุน้อยที่สุด และนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใส สวยงาม

สำหรับการประกวดภาพถ่ายฯ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 3,151 ภาพ มีผู้ชนะเลิศการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทภาพบรรยากาศงาน โดยนายวิชิต อำนวยมงคลพร ชื่อภาพ "ดื่มด่ำกับวันวาน", ประเภทภาพการแต่งกายสวยงาม โดยนายระพีพงศ์ นิลปานกัน ชื่อภาพ "พร้อมเพรียงงาม" และประเภทภาพแห่งความประทับใจ โดยนายสุรเชษฐ อินอัญชัญ ชื่อภาพ "อลังการ งานอุ่นไอรัก"

ส่วนการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานฯ มีผู้ส่งผลงานเพลงเข้าประกวด 511 คน มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ เพลงไทยสากล โดยนางกัลยาณี แก้วสลับสี ชื่อเพลง "จิตอาสาพระราชทาน", เพลงมาร์ช โดยนายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร ชื่อเพลง "มาร์ชจิตอาสาพระราชทาน" และเพลงลูกทุ่ง โดยร้อยตรี วิชัย โพธิ์สร้อย ชื่อเพลง "จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด