คณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของ ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดชลบุรี, นายแพทย์ธนิยะ ศรีจรุณรัตน์ งานห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือดและงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดปทุมธานี

ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หน่วยงานต่าง ๆ คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดปทุมธานี, สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา, สถาบันนิวเคมบริดจ์ ประเทศไทย และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ