ผู้ค้าออนไลน์หนาว! กฎหมายภาษีใหม่ออกแล้ว มีผลตั้งแต่วันนี้

วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 07:00 น.

Views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายที่ใช้สำหรับจัดเก็บภาษีผู้ค้าขายออนไลน์ หรือ กฎหมายภาษี E-Payment เริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้ (21 มี.ค.)

เมื่อวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายภาษี E-Payment ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Wallet ทุกรายจะต้องรายงานข้อมูลบุคคลที่มีการทำธุรกรรมการเงินลักษณะเฉพาะแก่กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

โดยธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนั้น ได้แก่ บัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงินจากทุกบัญชีรวมกันปีละ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือมีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชี รวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปี แต่มียอดรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ถ้าสถาบันการเงินไม่ทำตาม จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน รวมทั้งเพิ่มโทษเจ้าพนักงานที่เปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม การออกกฎหมาย E-Payment ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษี

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ซึ่งปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ใช้มาเป็นเวลานาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

โดยกฎหมายใหม่กำหนดให้การดำเนินงาน และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต้องมีการออกกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

Tag : สนามข่าว 7 สี ผู้ค้าออนไลน์ กฎหมายภาษี E payment กฎหมายภาษี E payment ค้าขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ ภาษีขายของออนไลน์