News

เพลิงไหม้อาคารอธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา เอกสารจำนวนมากถูกเผาวอด

เพลิงไหม้ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลให้เอกสารการสมัคร-การจบของนักศึกษาเสียหายจำนวนมาก

เมื่อช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณห้องประชุมบริเวณชั้น 4 ของอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งห้องดังกล่าวเป็นห้องที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และพนักงานสอบสวน สน.สามเสน เร่งนำรถน้ำเข้าควบคุมเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น พบกลุ่มควันจำนวนมากบริเวณชั้น 4 ของตัวอาคาร แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปยังห้องต้นเพลิงได้ เนื่องจากมีกลุ่มควันจำนวนมากและห้องต้นเพลิงถูกปิดล็อคหนาแน่น เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ทุบทำลายเข้าไป และใช้น้ำระดมฉีดห้องต้นเพลิงประมาณ 45 นาที เพลิงจึงสงบ

รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ห้องต้นเพลิงน่าจะเป็นห้องประชุมที่เก็บเอกสารสำคัญของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเอกสารของนักศึกษาทุกหลักสูตรทั้งหมด ตั้งแต่เอกสารการรับสมัครไปจนถึงเอกสารจบการศึกษา และยังมีเอกสารการเงินของทางมหาวิทยาลัยและเอกสารสำคัญที่สภากรรมการมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา โดยสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ของอาคารเริ่มดังตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยพยายามที่จะเข้าไปดับไฟ แต่ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารได้ปิดล็อคตัวอาคารก่อน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุบห้องเข้าไปภายใน

อย่างไรก็ตาม อาคารดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยเพิ่งจะทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมูลค่าความเสียหายจะต้องประเมินอีกครั้ง ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่เสียหาย ส่งผลกระทบต่อทางมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน ส่วนจะมากน้อยเพียงใดอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการสำรองข้อมูลไว้หรือไม่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงในวันนี้อีกครั้ง