พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จับลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13:42 น.

Views

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ของชายอายุ 62 ปี ในตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง พบไม้กระยาเลย 133 ท่อน ซุกซ่อนอยู่ในสวนไม้มีลักษณะใหม่ สด บริเวณใกล้เคียงบ้านพบต้นไม้ถูกตัดโค่นจำนวนมาก คนงานชาวเมียนมา เล่าว่า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท มาตัดไม้ จากการตรวจวัดพิกัดพบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม