พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อย.สุ่มตรวจปลาดอร์ลี หลังงานวิจัยพบปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ

วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กรณีผลงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สุ่มตรวจปลาดอร์ลี ตามแหล่งนำเข้าและจุดจำหน่าย พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในกระบวนการเลี้ยง เกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก กำหนดต้องไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักปลา 1 กิโลกรัม

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีเพียงการสุ่มตรวจสารโลหะหนักปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น และไม่พบเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งกรณีปลาดอร์ลี ที่พบยาปฏิชีวนะจากงานวิจัยนั้น อย. จะประสานกับผู้วิจัย เพื่อขอรายละเอียดว่าที่ตรวจพบเป็นของบริษัทนำเข้าใด และลงสุ่มตรวจการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในปลาดอร์ลี ทั้งในท้องตลาดและในด่านนำเข้ามาจากต่างประเทศที่ไหนบ้าง ซึ่งหาก อย.ลงพื้นที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะเกินค่ามาตรฐาน จะทำการสั่งระงับการนำเข้าปลาดอร์ลีทันที

ที่ผ่านมา อย.มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในประเทศ จำพวกเนื้อสัตว์ หมู กุ้ง ไก่ เครื่องในสัตว์ และปลาไทย ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด

Tag : ปลาดอร์ลี ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ