คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสะพานข้ามคลองประปาหลักหก ตอนที่ 1

วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เสียงสะท้อนชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี มีทั้งที่เปิดเผยและไม่ขอเปิดเผย ซึ่งบอกกับคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนวันจันทร์ที่ผ่านมา ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ข้ามคลองประปา บริเวณวัดนาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักหก เชื่อมต่อพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี

การตรวจสอบขยายผลจากเอกสารร้องเรียน พบว่าเทศบาลตำบลหลักหก ทำสัญญาจ้างเอกชน เริ่มงานวันที่ 28 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาแล้ว วันที่ 25 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 28,670,000 บาท แต่มีปริมาณงานไม่ถึง 20% จึงยังไม่มีการเบิกค่าจ้าง โดยได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเทศบาลของตำบลหลักหก มีข้อมูลต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ขณะที่ คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตั้งข้อสังเกตกรณีเทศบาลสั่งให้เอกชนหยุด เพื่อแก้ไขแบบ

การก่อสร้างถนนโครงการนี้ยังมีข้อมูลที่ทั้ง 2 ฝ่าย พยายามนำมาหักล้างกันอย่างน่าสนใจ ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7