ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 22 มี.ค.62 แม่สายยังวิกฤต พุ่งสูง 195 มคก./ลบ.ม.

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 07:07 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ต่างจังหวัด
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                  195 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                        108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                 84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                              77 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน                  72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร        44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพปานกลาง
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร                          38 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี 
- ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี               35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ        33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                      30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพดี

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นPM25 ค่าฝุ่นวันนี้ ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือ ค่าฝุ่นภาคเหนือ วันนี้ ค่าฝุ่นภาคเหนือ ค่าฝุ่นกรุงเทพ วันนี้ ค่าฝุ่นกรุงเทพ