คนไทยป่วยโรคไตทะลุ 20,000 คนต่อปี

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ในเวทีสัมมนาวิชาการ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยพบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องเข้ารับการฟอกเลือดและล้างไตทางช่องท้องปีละกว่า 23,000 คน และมีผู้รอรับการบริจาคไตที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยกว่า 6,000 คน
              
ขณะที่ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะในปี 2561 พบว่ามีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในประเทศไทย 670 คน สูงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2549 ที่มีผู้เข้ารับการปลูกถ่ายไตเพียง 300 คนเท่านั้น
              
ปัจจัยที่ทำให้การปลูกถ่ายอวัยวะเริ่มมากขึ้น เนื่องจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.,มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาภาวะไตวายเรื้อรัง ด้วยวิธีการปลูกถ่ายไต ทำให้มีการสนับสนุนและมีผู้บริจาคอวัยวะมากขึ้น
              
ทั้งหมดนี้ เป็นความท้าทายในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่การป้องกันภาวะไตเรื้อรัง การบำบัดทดแทนไต การปลูกถ่ายไต ตลอดจนการรณรงค์การบริจาคอวัยวะ ซึ่งพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ปอด การปลูกถ่ายตับ และตับอ่อน โดยมีทีมศัลยแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมด้วย