ตะลึง พบรถบรรทุกถูกใบสั่งซ้อนสูงสุด 144 ใบ

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 01:16 น.

Views

วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร และหน่วยงานที่รณรงค์เมาไม่ขับ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  อัยการ สสส. กรมการขนส่งทางบก และตำรวจจราจร  เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในบทลงโทษผู้กระทำผิดกฎจราจร หากพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่บังคับใช้ ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ 
              
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโทรอย อิงคไพโรจน์ บอกว่า จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎจราจร โดยใช้ระบบ PTM หรือ Police Ticket Management มาใช้ศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ยอดใบสั่งเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างยอดรวมของปี 2560 มีการออกใบสั่งไปทั้งหมด 8,400,000 ใบ พอในปี 2561 มีการออกใบสั่งเพิ่มขึ้นเป็น 11.7 ล้านใบ หรือเพิ่มขึ้น 39  เปอร์เซ็นต์ ที่น่าตกใจคือมีคนขับรถบรรทุกของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง มีใบสั่งซ้อนสูงสุดถึง 144 ใบในรอบ 1 ปี โดยรถคันดังกล่าวเป็นรถที่วิ่งส่งของทั่วประเทศ แต่ถูกกล้องตรวจจับการกระทำความผิดอัตโนมัติถ่ายภาพเอาไว้ โดยทั้งข้อหาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ขับชิดขอบทางด้านซ้าย 
              
นอกจากนี้ยังพบว่า คนขับรถที่มีใบสั่งซ้อนลำดับรองลงมาก็ขับรถบรรทุกเช่นกัน ถูกออกใบสั่งถึง 120 ใบ อันดับ 3 เป็นรถบ้าน ถูกออกใบสั่งซ้อนถึง 114  ใบ  และ 113 ใบ ตามลำดับ ซึ่งตำรวจจราจรจะเรียกคนขับรถมาจ่ายใบสั่งทั้งหมด   
              
ผลการศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นว่า ปัญหาใบสั่งซ้อนเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ได้ทำให้เกิดความหวาดกลัวในการลงโทษจนกระทำผิดซ้ำ   ทั้งนี้เชื่อว่าหลัง พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่บังคับใช้ ก็จะนำระบบการตัดแต้มมาใช้กับผู้กระทำผิด  ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังไม่กระทำผิดกฎจราจรซ้ำเพราะกลัวว่าจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นั่นเอง