ยกฟ้องชนม์สวัสดิ์ทุจริตว่าจ้างเก็บขยะ

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 01:16 น.

Views

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกเทศบาลนครสมุทรปราการ และ นางบารนี เลิศไพศาล อดีตปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ถูกฟ้องฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย  

จากกรณีที่จำเลยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ใช้วงเงินว่าจ้างทั้งสิ้นกว่า 128 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเกินกว่า 1 ปี งบประมาณโดยมิชอบ ขัดต่อระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมิใช่เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คดีนี้ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 2 คน เมื่อปีที่แล้ว

ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์เห็นว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบกล่าวหาจำเลย ยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืน

หลังฟังคำพิพากษา นายชนม์สวัสดิ์ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องผลคำพิพากษา ส่วนเรื่องการทำงานด้านการเมืองในพื้นที่ นายชนม์สวัสดิ์กล่าวว่าตอนนี้ตนดูแต่เพียงสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ซิตี้ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น