พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พล.ร.9 เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ร่วมฝึกประจำปี

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 01:16 น.

Views

พลตรีฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานตรวจสอบความพร้อมรบของกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 292 ที่ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมให้โอวาทกำลังพลก่อนเดินทางไปร่วมฝึกที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคมนี้ ซึ่งกองทัพภาคที่ 1 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 9 โดยกรมทหารราบที่ 29 จัดกำลัง 1 กองพันทหารราบเฉพาะกิจ เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 1 เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้

ทั้งนี้จะมีการเคลื่อนย้ายกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ อาทิ ปืนใหญ่ รถสายพานลำเลียง รถถังเบาพร้อมอาวุธประจำหน่วย และอาวุธประจำกายอื่นๆ ตั้งแต่วันนี้  21 มีนาคม ซึ่งกำลังพลส่วนใหญ่จะเคลื่อนย้ายตอนเวลา 04.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม ในเส้นทางจากค่ายสุรสีห์ ผ่านอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ไปทางอำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผ่านอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ก่อนเข้าอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าสู่ศูนย์ฝึกในอำเภอชัยบาดาล จึงขออภัยในความไม่สะดวกและขออย่าตื่นตกใจในการเคลื่อนครั้งนี้ โดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกก็จะเคลื่อนกลับตามเส้นทางเดิม ในเวลา 05.00 น.  ของวันที่ 31 มีนาคม