พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เตรียมออกใบขับขี่รถไฟฟ้า ครั้งแรกของประเทศ

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 11:24 น.

Views

กระทรวงคมนาคมเปิดศูนย์ฝึกอบรมระบบราง เพื่อเตรียมออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้าใบแรกของประเทศไทยให้กับพนักงานขับขี่รถไฟฟ้า

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างการรอการประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติขนส่งทางราง ซึ่งระบุให้มีการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและระบุไว้ในกฎหมายว่าพนักงานขับรถไฟฟ้าทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้า ด้งนั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จึงเตรียมการและได้เปิดตัว ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบรางแห่งแรกของไทย ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง เพื่อฝึกอบรมพนักงานขับรถไฟฟ้าให้ได้มาตรฐานดังเช่นในต่างประเทศ และนำใบรับรองการจบหลักสูตรไปยื่นขอใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้าต่อไป

สำหรับหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง ปัจจุบันผู้นำร่องเปิดก่อน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพนักงานขับรถและหลักสูตรผู้ควบคุมราง สูตรละ 30 คนรวม 60 คน ใช้ระยะเวลาอบรม 3 เดือน หรือ 230 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายคนละ 18,000 บาทตลอดหลักสูตรโดยในช่วงแรกจะเปิดให้ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันอบรมก่อน แล้วค่อยเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนได้

ทั้งนี้ภายหลังการอบรม ผู้ที่ผ่านหลักสูตรสามารถนำใบรับรองไปตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้า โดยมีเงินเดือนสตาร์ทขั้นต่ำ 25,000 บาท ซึ่งคาดว่าใบอนุญาตขับขี่รถไฟฟ้าใบแรกจะออกได้ภายใน 3 เดือนนี้ หลังกรมการขนส่งทางรางจัดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมขยายหลักสูตรเพิ่มในอนาคต เช่น เช่นหลักสูตรระบบรถไฟดีเซลรางและรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังต้องขึ้นทะเบียนรถไฟฟ้าทุกชบวนในประเทศไทย เช่นเดียวกับรถยนต์

Tag : ใบขับขี่รถไฟฟ้า