พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันแรกของการรับสมัครนักเรียน สอบเข้า ม.1 และ ม.4

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไป ตรวจการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 รับ ม.1 จำนวน 270 คน แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งโรงเรียนได้ตัดเงื่อนไขพิเศษ จาก 4 ข้อเหลือเพียงเด็กที่เป็นลูกของครูในโรงเรียน 7 คนเท่านั้น

สำหรับ การตรวจสอบเด็กในพื้นที่บริการ เจ้าหน้าที่รับสมัคร จะต้องตรวจสอบว่า มีรายชื่อเด็กและครอบครัว อยู่ในทะเบียนบ้านครบ 2 ปี นับถึงวันที่16 พฤษภาคมนี้ และมีเจ้าบ้านเซ็นรับรองการอยู่อาศัยมาก่อน พร้อมพาพยานว่าเด็กอยู่อาศัยจริงมาด้วย เพื่อใช้สิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนในพื้นที่บริการ

และเพื่อย้ำกันให้ชัดเจน เรื่องของเด็กเส้นเด็กฝาก ที่ปีนี้ จะต้องไม่มี ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ขึ้นข้อความในจอทีวี ของโรงเรียน แจ้งผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ไม่มีนโยบายรับฝากเด็กเข้าเรียน ถ้ามีผู้แอบอ้าง ฝากเด็กหรือเรียกร้องเงินทอง ขอให้แจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายได้ทันที

ขณะที่โรงเรียนหอวัง เปิดรับสมัครวันแรก และปีนี้ รับนักเรียนทั่วไป และพื้นที่บริการ รวม 540 คน ในจำนวนนี้ มีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 105 คนและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีก 11 คน 

สำหรับ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน สอบคัดเลือกเข้า ม.1ในปีนี้ สพฐ.ได้ลดการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เหลือ 4 ข้อ ตัดเด็กผู้มีอุปการคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนออกไป และเกณฑ์ทั่วไป โรงเรียนแข่งขันสูง ให้สอบคัดเลือก ตามสัดส่วนในพื้นที่บริการ 60 เปอร์เซ็นต์ และ 40 เปอร์เซ็นต์ และการประกาศผลสอบ ต้องเรียงลำดับที่สอบได้ให้ด้วย