คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสะพานข้ามคลองประปาหลักหก ตอนที่ 2

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

การก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองประปา บริเวณวัดนาวง หมู่ที่ 3 ตำบลหลักหก เชื่อมต่อพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักหกยืนยันทำโครงการนี้ ใช้แบบก่อสร้างของการประปานครหลวงตามที่ได้รับอนุญาต โดยกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จ่ายเป็นค่าจ้างกว่า 28 ล้านบาท แต่ไม่ได้จ่ายเพราะเอกชนทำงานได้ไม่ถึง 20% สิ้นสุดสัญญาแล้ว 10 เดือน อ้างสาเหตุจากแบบก่อสร้าง เทศบาลจึงสั่งหยุดงานเพื่อรอแก้ไขแบบ
              
ข้อมูลนี้ตรงข้ามกับข้อมูลชาวบ้านในพื้นที่ มีทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยยืนยันไม่เห็นด้วย เทศบาลไม่เคยสอบถามความเห็นก่อนก่อสร้างสะพาน
              
สอดคล้องสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก ระบุว่าเทศบาลไม่ได้ใช้แบบก่อสร้างสะพานของการประปานครหลวง
              
ก่อนหน้านั้น วันที่ 29 ธันวาคม 2557 การประปานครหลวง หรือ กปน.ส่งถึงนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก อนุญาตให้ก่อสร้างสะพานโครงการนี้ได้หลังจากตรวจสอบแบบที่เทศบาลเสนอมาให้พิจารณา 
              
การตรวจสอบสะพานโครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจการเงินแผ่นดินภาคประชาชน ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน พบว่า เทศบาลตำบลหลักหกทำสัญญาจ้างเอกชน เริ่มงานวันที่ 28 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 เมษายนปีที่แล้ว ค่าจ้าง 28,670,000 บาท แต่ทำงานไม่เสร็จจึงยังไม่ได้เบิกค่าจ้าง
              
การก่อสร้างถนนโครงการนี้ สุดท้ายต้องทำต่อหรือยุติและใครต้องรับผิดชอบ คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามจนได้ข้อยุติ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7