พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 19:57 น.

Views

ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 โครงการ

ในตอนบ่าย ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ และมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ช่วยเหลือราษฎรบ้านบางทรายพัฒนา บ้านก้านเหลือง และบ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง ซึ่งมีที่ทำกินอยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำฯ แต่ระบบส่งน้ำไม่ถึงพื้นที่ กรมชลประทาน จึงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลดงมอน และตำบลหนองแคน

ส่วนโครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปี 2546 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคน และอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ เพื่อช่วยเหลือราษฎร ต่อมาในปี 2547 มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า เพื่อให้ราษฎรบ้านห้วยเลา และบ้านหนองคอง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั้ง 3 แห่ง และปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น รวมถึงบริหารจัดการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

Tag : องคมนตรี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหาร