พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หน่วยงานต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 19:58 น.

Views

ตลอดวันนี้ ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ, โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี, สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, การเคหะแห่งชาติสำนักงานใหญ่, สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ