พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ช่วงเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 07:56 น.

Views

นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ทหาร ตำรวจ และ อส. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเลือกตั้ง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง การทำลายป้ายหาเสียง การจำหน่ายสุรา ในช่วง 2 วันนี้ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีประชากร 1,37,208 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,45,512 คน มีเขตเลือกตั้ง 7 เขต และมี 2,517 หน่วยเลือกตั้ง