พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สีสัน : ผีโขนเมืองปากลาย สปป.ลาว

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

ประเพณีผีตาโขน ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว ก็มีเหมือนกัน แต่เรียกว่า “ผีโขน”

Tag : สนามข่าว 7 สี สีสัน ผีตาโขน