พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เลือกตั้ง 2562 : กกต.เตือน อย่าเผลอทำผิดใน 7 ฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 17:10 น.

Views

23 มี.ค. 62 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยความผิดอันเกี่ยวเนื่องกับบัตรเลือกตั้ง แจ้งเตือนไปยังประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52 ล้านคน ไม่ให้กระทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ที่มีโทษทั้ง จำคุก ปรับเงิน และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 7 ฐานความผิด เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ดังนี้

1. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 - 10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

2. ห้ามมิให้นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

3. ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

4. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. ห้ามมิให้ผู้ใดนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

6. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่า ตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7. ผู้ใดจงใจกระทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

Tag : 7HDเลือกตั้ง62 ทำผิดกฏ บัตรเลือกตั้ง เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง 2562 กฎหมายเลือกตั้ง