News

ตำรวจเยอรมนีจับผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย 10 คน

เจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมานโดในนคร "แฟรงก์เฟิสต์" ของเยอรมนีบุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายต้องสงสัย ทั้งในนครแฟรก์เฟิสต์ และพื้นที่โดยรอบ สามารถจับผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่ในเยอรมนี รวม 10 คนแต่ไม่เปิดเผยสัญชาติ ทั้งหมดกำลังวางแผนก่อการร้ายด้วยการใช้ทั้งรถ อาวุธปืน และมีดเพื่อโจมตีเป้าหมาย และสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่พวกเขาเรียกว่า "เป็นพวกนอกศาสนา" ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นการจับกุมที่เกิดขึ้น ขณะเยอรมนีอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมป้องกันการก่อการร้ายอย่างเต็มที่ หลังจากกลุ่ม "จีฮัด" โจมตีเป้าหมายหลายแห่งเมื่อไม่นานมานี้