พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สวนสัตว์โปแลนด์เปิดตัวแพนกวินเผือก

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 18:56 น.

Views

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางสวนสัตว์ กดานสค์ (Gdansk) ในโปแลนด์ได้เปิดตัวเพนกวินเผือกหายาก 1 ตัว ที่เกิดเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2561 ลูกเพนกวินตัวนี้ได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์เป็นอย่างดี โดยถูกแยกออกจากฝูงเพนกวินตัวอื่นๆ และพักฟื้นตัวเพียงลำพัง ทำให้เพนกวินเผือกตัวนี้รอดปลอดภัย และมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะอยู่ร่วมกันกับพ่อ แม่เพนกวิน และเพนกวินตัวอื่นๆได้อย่างสงบสุข เพนกวินเผือกจะมีช่วงอายุสั้นในป่า เพราะเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้ชัดง่ายต่อการถูกล่า ซึ่งเพนกวินชนิดนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคมากกว่า และยากต่อการรักษามากกว่าเพนกวินปกติทั่วไป

Tag : แพนกวินเผือก โปแลนด์