News

ดาราช่อง 7HD ชวนเลือกตั้ง

วันนี้เป็นวันเลือกตั้ง คนบันเทิงก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิกัน แต่ละคนบอกว่าศึกษานโยบายกันมาอย่างดี น้องๆ บางกลุ่มก็เพิ่งจะเลือกตั้งครั้งแรก พวกเขาอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปในทิศทางไหน เตรียมตัวกันอย่างไร ลองไปชมกัน...


เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ http://news.ch7.com/7HDelection2562