พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ร้านค้าหยุดจำหน่ายสุรา คืนก่อนวันเลือกตั้ง

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 01:07 น.

Views

หลังเวลาที่ 18.00 น.ที่ผ่านมา ร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้หยุดจำหน่ายสุรา ตามกฎหมายเลือกตั้ง ที่ห้ามจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราในช่วงวันเลือกตั้ง ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 ไปจนถึง 18.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งหากมีผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งลูกค้าที่ไปใช้บริการต่างเข้าใจและปฏิบัติตาม

จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดเฉพาะกิจอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบตามร้านอาหาร สถานบันเทิง หลังเวลา 18.00 น. ที่ผ่านมาไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายเลือกตั้ง นอกจากนี้ตามสถานบันเทิง และสถานบริการ อาทิ ตลาด โรงสี ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของร้านเครื่องดื่มและอาหาร ผู้ประกอบการได้ติดป้าย งดจำหน่ายเหล้าเบียร์ ทำให้บรรยากาศเงียบเหงา มีเพียงผู้พาครอบครัวไปรับประทานอาหารเย็นเท่านั้น