News

หมู่บ้านชาวเขา ผู้เฒ่ากะเหรี่ยงอายุ 82 ปี หัวเข่าไม่ดียันไม้เท้ามาใช้สิทธิทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง

หมู่บ้านชาวเขาออกมาให้สิทธิคึกคัก ต่อคิวยาวก่อนเปิดหีบลงคะแนน  ผู้เฒ่ากะเหรี่ยงอายุ 82 ปี หัวเข่าไม่ดียันไม้เท้ามาใช้สิทธิทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง

ภายในหน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนสังวาลย์ บ้านแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยเลือกตั้งที่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  90 เปอร์เซ็นต์เป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งได้เดินทางออกมาต่อคิวรอใช้สิทธิ์ก่อนเวลาตั้งแต่ 07.30 น.
     
ทั้งนี้บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านบนยอดดอย จะพากันออกเดินทางมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้า ถึงแม้ว่าจะมีการขยายเวลาการเลือกตั้งออกไปถึง 17.00 น.ก็ตาม ในส่วนบรรยากาศในเขตเมือง การมาใช้สิทธิ์ช่วงเช้าบางตา