News

เดินขบวนเรียกร้องลงประชามติเบร็กซิตใหม่

ประชาชนชาวอังกฤษนับแสนคนร่วมเดินขบวนเรียกร้องให้มีการลงประชามติเบร็กซิตอีกครั้ง หลังอียูมีมติเห็นชอบให้เลื่อนเวลาขบวนการเบร็กซิตได้

ประชาชนหลายแสนคนจากทั่วประเทศเดินทางไปร่วมเดินขบวนเรียกร้องที่กรุงลอนดอน ของอังกฤษ เพื่อให้มีการลงประชามติการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิต (Brexit) อีกครั้ง ซึ่งแม้ว่าไม่มีตัวเลขจำนวนผู้ร่วมเดินขบวนอย่างเป็นทางการ แต่กลุ่มผู้จัดการประท้วงประเมินว่า การเดินขบวนครั้งนี้นับว่าเป็นการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่สุด และมั่นใจว่ามีผู้เข้าร่วมมากกว่าการชุมนุมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประมาณ 700,000 คน นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ชูป้ายข้อความว่าข้อตกลงที่ดีที่สุดคือการไม่มีเบร็กซิต หลังก่อนหน้านี้ ข้อตกลงเบร็กซิตของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ถูกสภาผู้แทนราษฎรปฏิเสธถึง 2 ครั้ง ขณะที่ สหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบให้อังกฤษเลื่อนเวลากระบวนการเบร็กซิตออกไปได้