ประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการทุพพลภาพ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง : สนามข่าวเลือกตั้ง 62

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 11:01 น.

Views

[11.12 น. สนามข่าวเลือกตั้ง 62] รายงานสดจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กทม. : ยังคงมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางมาเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้พิการทุพพลภาพ เดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง


เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ http://news.ch7.com/7HDelection2562

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 สนามข่าวเลือกตั้ง 62 เจาะสนามเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562