News

อดีตกำนันดังโคราช ขี่ม้าบักจ้อนคู่ใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

สีสันอดีตกำนันดังโคราช ขี่ม้าบักจ้อนคู่ใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งประชาชนออกมาต่อแถวยาวคึกคักเป็นพิเศษ

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในเขตพื้นที่ อำเภอพิมาย  มีประชาชน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ต่างให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก โดยพบว่ามีประชาชนมายืนเข้าคิวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยเข้าแถวยาว ตั้งแต่ในช่วงเปิดหีบลงคะแนน ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมด 625 คน ที่สร้างสีสันไปกว่านั้น จะเห็นว่า นายสุรพงษ์ พลฉิม อดีตกำนันตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย  ได้ขี่ม้าบักจ้อน (ม้าพันธุ์ไทย) ชื่อ “เจ้าแซม” ซึ่งเป็นม้าคู่ใจของกำนัน โดยขี่ออกมาจากบ้าน เพื่อมาเลือกตั้ง

โดย นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การที่ตนเองขี่ม้ามาเลือกตั้งในครั้งนี้ ก็เพราะต้องการเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิของตนเอง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้  อีกทั้งตนเองกับเจ้าแซมม้าคู่ใจ มีความผูกพันกันมานาน ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลรังกาใหญ่ ตนเองได้ขี่เจ้าแซมออกตรวจความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นประจำ ซึ่งวันนี้เองซึ่งถือว่าเป็นวันที่สำคัญมาก ที่คนไทยทุกคน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องออกมาใช้สิทธิของตนเอง จึงได้ขี่เจ้าแซม ออกมาเลือกตั้ง เพื่อออกมาใช้สิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่ง