News

สื่อนอกวิเคราะห์อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าพอมองเห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่

แม้กกต.ยืนยันว่าไม่เกิน 3 ทุ่มวันนี้จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของทุกหน่วย แต่สำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษคาดว่า กว่าจะพอมองเห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่อาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ เนื่องจากอาจไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด

สำนักข่าวรอยเตอร์เชื่อว่า การเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมนี้ ยังเป็นการต่อสู้ระหว่าง คสช.หรือกองทัพที่ได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพฯกับฝ่ายประชาธิปไตยที่นำโดยพรรคการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการสนับสนุนจากคนต่างจังหวัดที่ชื่นชอบนโยบายประชานิยมและกลุ่มนิยมระบอบประชาธิปไตย

แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคหนึ่งพรรคใดได้เสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด และสว. 250 คนสามารถลงคะแนนคัดเลือกนายกฯ ทำให้ฝ่ายพรรคการเมืองที่สนับสนุน คสช. นำโดยพรรคพลังประชารัฐและรวมพลังประชาชาติไทย ต้องการเสียง สส.รวมกันอย่างน้อยเพียง 126 เสียง ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องรวมเสียงกันให้ได้ถึง 376 เสียง ตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลนอกจากพรรคอนาคตใหม่ที่ครองใจคนรุ่นใหม่แล้ว จึงอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศตัวเป็นพรรคทางเลือกที่ 3 จะเทเสียงให้ฝาายหนึ่งฝ่ายใด

ดังนั้นรอยเตอร์จึงมองว่า อาจต้องใช้เวลานานนับสัปดาห์กว่าจะพอมองเห็นรูปร่างหน้าตารัฐบาลใหม่ เพราะจะต้องมีการเจรจาต่อรองกัน และที่สำคัญไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นฝ่ายสนับสนุน คสช.หรือฝ่ายประชาธิปไตย จะต้องประสบปัญหาในการทำงานอย่างแน่นอน และไม่น่าจะมีอายุยาวนานนักและมีโอกาสสูงที่ประเทศไทยอาจจะมีการเลือกตั้งใหญ่อีกครั้งในอนาคตอันใกล้