พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พรรคอนาคตใหม่ แถลงขอบคุณทุกคะแนนที่มอบให้ : สนามข่าวเลือกตั้ง 62

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 18:31 น.

Views

[18.02 น. สนามข่าวเลือกตั้ง 62] นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงขอบคุณทุกคะแนนที่ประชาชนมอบให้กับพรรคอนาคตใหม่ พร้อมกับนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ทั้งยังกล่าวถึงกรณีที่บัตรเลือกตั้งที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศนั้น หากส่งมาไม่ทัน จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล แนะให้ดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 114 ที่ว่าด้วย บัตรเลือกตั้งที่มาจากนอกราชอาณาจักรที่ส่งกลับมา จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ก็ต่อเมื่อบัตรที่มาช้า มีพฤติการณ์ที่ส่อให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม แต่หากบัตรถูกส่งมาช้า โดยที่ไม่มีเจตนาที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรม ไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

เกาะติดสถานการณ์และรายงานผลการเลือกตั้ง 2562 ได้ที่ : http://news.ch7.com/7HDelection2562

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พรรคอนาคตใหม่ ส่งบัตรเลือกตั้งช้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขอบคุณคะแนนเสียง