พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กกต.ไม่ฟันธง บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นบัตรเสีย

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 19:18 น.

Views

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่าขณะ นี้ ได้มีการส่งคะแนนแบบไม่เป็นทางการผ่านแอพพลิเคชั้น แรพพพิท รีพอต ซึ่ืงประชาชนสามารถติดผลคะแนนได้ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสำนักประชาสัมพัน กกต. ซึ่งก็ได้มีการเริ่มนับคะแนนและรายงานผลเข้ามาเป็นระยะๆ และจะหยุดการรายงานผลเมื่อครบ 95 % โดยการรายงานผลนี้จะรายงานเฉพาะ สส. แบบแบ่งเขตเท่านั้นส่วน สส.แบบบัญชีรายชื่อจะคำนวนหลังประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 60 วัน เนื่องจากต้องใช้เวลาพิจารณาคดีต่างๆ

ส่วนกรณีเรื่องร้องเรียน มีการรายงานเรื่องฉีกบัตรเลือกตั้ง 21 แห่ง ประกอบไปด้วย จ.ลำพูน จ.สมุทรสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ยโสธร จ.เชียงใหม่ จ.กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.อ่างทอง จ.สระบุรี จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ จ.สกลนคร จ.อุดรธานี และจ.ลำปาง และกรณีถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน 2 รายคือ จ.ชลบุรี และ จ.บุรีรัมย์ และมีแจ้งเหตุคนกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 91 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย 33 เรื่อง และเรื่องที่มีผู้สมัครกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน 58 เรื่อง

ทั้งนี้ จากการแจ้งเหตุเข้ามาในหมายเลข 1444 มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในไปพื้นที่ต่างๆ ว่ามีมูลหรือไม่อย่างไร จากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนไต่สวนต่อไป ส่วนการแจ้งรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งมีทั้งหมด 7 เรื่องเช่นแจกเงินซื้อเสียง บังคับให้ลงคะแนนให้ จำหน่ายสุรา และสวมสิทธิการเลือกตั้ง

ส่วนกรณีบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ส่งไปยังเขตเลือกตั้งไม่ทันกำหนด คือประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอํานาจหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งและจะรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ เพื่อตรวจสอบให้วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จะเป็นบัตรเสียหรือ ไม่เนื่องจากเข้าข่ายมาตรา 114 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.รวมถึงหาผู้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นทราบว่า บัตรดังกล่าวถูกส่งโดย 3 สายการบิน ออกจากประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม และมีถึงไทยในวันที่ 22 มีนาคม 2562  ซึ่งมีบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจำนวน 1,500 ใบ

อย่างไรก็ตาม หากเขตเลือกตั้งมีคะแนนโหวตโน เป็นจำนวนมากกว่าคะแนน สส.ในเขตนั้นก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยผู้สมัครชุดเดิมจะไม่สามารถลงสมัครซ้ำได้

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 บัตรเสีย นิวซีแลนด์