พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ประจำปีคริสต์ศักราช 2019 งานแสดงหนังสือที่ใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรงานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก ประจำปีคริสต์ศักราช 2019 งานแสดงหนังสือที่ใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมหนังสือเมืองไลพ์ซิก งานแสดงหนังสือ สาธารณรัฐเยอรมนี