พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 17.10 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคชราภาพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สิริชันษา 79 ปี
              
ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล หรือเดิมคือหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เป็นพระธิดาองค์เล็กของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ ยุคล กับหม่อมหลวง สร้อยระย้า ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2480 มีพี่น้องร่วมพระอุทร คือ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร หรือหม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี ยุคล พระมารดาใน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และหม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล ด้านการศึกษาทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินี จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากจะทรงสนพระทัยทางด้านวิชาการ และภาษาต่าง ๆ แล้ว ยังทรงสนพระทัยศึกษาทางด้านการกีฬาโดยมีพระปรีชาด้านกีฬา เช่น ขี่ม้า เทนนิส ว่ายน้ำ รวมถึงทรงสนพระทัยศึกษาพันธุ์ไม้ และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าจนทรงเชี่ยวชาญสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงานและผู้ใกล้ชิดได้เป็นอย่างดีและทรงได้รับการยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมโดยทรงก่อตั้งมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล ซึ่งเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ช้างป่า กระทิง และ สัตว์ป่าอื่น ๆ ด้านชีวิตครอบครัว ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับหม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์ และมีบุตร-ธิดา รวม 4 คน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล พระราชทานเพลิงศพ ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล