พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีประชาชนไปถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้าง ร่วมกับพระอาการปวดพระปฤษฏางค์ หรือหลัง ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
              
ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สกากาชาดไทย มีพระสงฆ์และประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หลังทรงเข้ารับการรักษาพระอาการปวดพระเศียร ร่วมกับพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระกำลังอย่างฉับพลัน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์